De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Trädgårdsskribent, 1909-97. Redaktör för tidskriften Hem i Sverige/Villa & hem i Sverige från 1944 till 1970-talet; även verksam som trädgårdsarkitekt. Visade hur man kunde gestalta sin trädgård genom Gröna Gården i Hälsingborg från 1967 och samarbetade med Signe Persson-Melin. Gav ut boken Leva med trädgård 1986 m fl. Lästips: Rylander, Ulla Molin och villaträdgården under 1900-talet, examensarb Alnarp 1988; Blennow, Ulla Molin - trädgårdsarkitekt, 1998; Arkitektur 1982:6.