De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Industridesigner, 1907-87. Den främste före­trädaren för strömlinjeformen i Sverige. Gjor­de efter Gösta Thames’ idé, och till­sam­mans med Hugo Blomberg, en modell till Erics­sons Erico­fonen, Kobran, 1941. Det tog åtta år innan be­slut­et om tillverkning togs. Skrev om Industrial design i Form 1943. Läs­tips: Brunn­ström, Svensk industri­de­sign, 1997.