De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

Frederik Lunning, 1881-1952, drev filial till Georg Jensen och agentur för Den Kongelige Porcelainsfabrik i New York. På initiativ av Kaj Dessau instiftade han ett pris, som 1951-70 årligen delades ut till två ”begåvade och särpräglade nordiska konsthantverkare eller konst­industri­personer, företrädesvis unga, för vilkas konstnärliga utveckling och praktiska insats ett väl planlagt längre studieuppehåll i utlandet kan vara av stor, kanske avgörande betydelse”. Priset kom att betyda mycket för nordisk formgivning och fyrtiofyra pristagare ut­sågs genom åren. Lästips: The Lunning Prize, Na­tio­­nal­mu­seum, utställningskatalog 1986:489.