De formade 1900-talet - design a - ö

  Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Möbelformgivare, f 1929. Tillhörde första generationens formgivare hos IKEA. Anstäl­ldes 1953 och fick anställningsnummer 0004. Utvecklade fåtöljen Ägget, bordet Scriva och bokhyllan Regal under 1950-talet, introducerade också de monterbara möblerna för IKEA. Gjorde stolen Ögla i kompositmaterial, hurtsen Tore m m under 1960-talet. Senare har tillkommit många välkända modeller, t ex fåtölj Mila och Tait, bokhylla Billy m fl. Verksam för Inter-IKEA i Schweiz 1987-2001; efter det fortfarande verksam med formgivning för Ikea; fortfarande verksam.


Ikea_omslagb_ _ _

Knut Hagberg och Marianne Hagberg  intervjuas i boken IKEA design och identitet av Eva Atle Bjarnestam 

 

_ _ _

Projektet Levande Design startades 2007 av Svensk Form. Syftet var att dokumentera och skapa personliga porträtt av äldre nyckelpersoner inom svensk formgivning för framtida forskning. Rättigheter: Agaton Film/Svensk Form. Här ett smakprov ur filmen om Gillis Lundgren.

 

Du kan se fler filmer hos designarkiv.se (ett samarbete mellan Svensk Form och Centrum för näringslivshistoria).