De formade 1900-talet - design a - ö

  Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Industridesigner, f 1938. Egen verksamhet från 1963. En av de svenska pionjärerna inom industidesign. Varit verksam inom en rad områden; designkoncept för ladugårdsanläggningar för Alfa Laval från 1984, medicinsk apparatur, hushållsprodukter, hifi-system, telefoner, radio- och telekom­mu­nika­tionsutrustning, öppna spisar m m. Använde ett klart och stramt formspråk. Anlitades av Sonab 1969-74 och gjorde minimalistiska högtalare och förstärkare med stilbildande apparatkaraktär. Lärare vid Konstfack från 1976, rektor 1999-2003. Professor i industridesign, den förste i Sverige, 1986-92. Engagerad i Stockholm school of entrepreneurship, ett samarbetsorgan mellan olika utbildningar i Stockholm. Lästips: Form 1987:4.

 

_ _ _

Projektet Levande Design startades 2007 av Svensk Form. Syftet var att dokumentera och skapa personliga porträtt av äldre nyckelpersoner inom svensk formgivning för framtida forskning. Rättigheter: Agaton Film/Svensk Form. Här ett smakprov ur filmen om Lars Lallerstedt.Du kan se fler filmer hos designarkiv.se (ett samarbete mellan Svensk Form och Centrum för näringslivshistoria).