De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Kosta glasbruk grundades i Kosta i Småland 1742 med namn efter grundarna Anders Koskull och Georg Bogislaus Staël von Holstein. Numera ingår Åfors och Boda glasbruk i varumärket Kosta Boda. Ägs från 1990 av Orrefors Kosta Boda, som i sin tur ingår i Royal Scandi­navia-kon­cer­nen från 1997. Glas­form­gi­va­re: Gunnar G:son Wennerberg 1898-1902 och 1908, Edvin Ollers 1917-18 och 1931-32, Sven x-et Erixson 1929-31, Ewald Dahlskog 1926-29, Elis Bergh 1929-50, Tyra Lundgren 1935, Vicke Lindstrand 1950-73, Mona Mo­rales-­Schildt 1958-70, Monica Backström, Anna Ehrner, Kjell Eng­man, Ulrica Hydman-Vallien, Gunnel Sahlin, Bertil Vallien, Ann Wåhlström och Göran Wärff, Olle Brozén, Anne Nilsson m fl.Kostas utställningshall ri­ta­des av Bruno Mathsson 1954. Lästips: Anderbjörk, utg, Kosta glasbruk 1742-1942, 1942; Natio­nal­museum, utställningskatalog 1972:368; Artéus, utg, Kosta 250 : 1742-1992, 1992; Herlitz-Gezelius, Kosta, 1987; Johansson, Glasarbetarna 1860-1910, 1988; Polster, Designdirectory, 2001; Fiell, Scandinavian design, 2002; Form 1931 (Servis­glas­tillverk­ningen vid Kosta, en historisk fram­ställ­ning), 1992:7; Antik&­Auktion 1992:2. Hemsida: www.kostaboda.se