De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Högskola i Stockholm med tio utbild­nings­program; grafisk design och illustration, in­dustridesign, inred­nings­arkitektur och mö­bel­design, textil form­givning, keramik och glas, metall­form­givning, konst, bildpedagogik med bild­lärar­utbildning samt påbyggnadslinje i foto. Ur­sprung­et till Konstfack var Nils Månsson Mandelgrens Söndagsritskola för hantverkare 1844, som övertogs av Svenska Slöjdföreningen året därpå och 1866 fick namnet Slöjdskolan. Verksamheten om­orga­niserades 1876; skolan fick namnet Tekniska skolan och delades in i fyra avdelningar, Konstindustriella dagskolan, Konst­industriella aftonskolan, Högre konst­in­dustriella skolan och Tecknings­lärar­institutet. Förstatligades 1945 och fick namnet Konst­fack­skolan, vilket förkortades till Konst­fack 1993. Blev högskola 1977. I boken Tanken och handen finns alla elever från 1945/46 t o m 1993/94 förtecknade. Läs­tips: Tanken och handen : Konstfack 150 år, 1994; Form 1973:­6. Hemsida: www.konstfack.se