De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Textilexpert, 1915-84. Konsulent för Vadstena­spetsar 1937-62. Chef och konsu­lent vid Svenska Spetsar i Linköping till 1980. Pionjär inom knypplingskonsten. Samarbetade med många konstnärer som formgav spetsar. Gav ut böcker om knypp­ling, översatta till många språk.