Drängahusets stilhistoria och design i bokform

AllaTreBb 

Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam: Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år, IKEA design och identitet och De formade 1900-talet : design a - ö. Läs ett utdrag ur Alla tiders stil.

De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

Företaget grundat 1689. Tillverkade jaktvapen fram till 1988. Aktiebolaget Husqvarna Vapen­fabriks AB bildades 1867 och började därefter även tillverka civila produkter. 1969 över­läts vapen­till­verk­ningen till FFV i Eskil­stuna och namnet änd­rades 1970 till Hus­qvarna AB. Världs­­­le­dan­de tillverkare av motorsågar. Sixten Sasons mo­­tor­­cyklar och Lars Erik Ohlins två­cylind­riga motor­cyklar fick stor uppmärksamhet på 1930-­talet. På 1950-talet hade man nya fram­gångar med tvåtaktare för motor­crosstäv­lingar. Motor­cykel­av­del­ningen såldes 1986 till ita­lienska Cagiva. Har även tillverkat symaskiner, gjut­gods, ved­spisar, kött- och majskvarnar, pryd­nads­före­mål, cyklar, disk- och tvätt­maski­ner samt skogs- och trädgårdsredskap. Produk­tionen av bruks- och prydnads­föremål vid sekelskiftet var om­fat­tande, bl a tillverkades stö­velknek­tar, hjälmar, spege­lramar, kaffe­brän­nare, spott­lådor. Hus­qvarna bordsemalj till­ver­kade grytor och kastruller från mitten av 1800-talet. Grytor­na emaljerades av hygieniska och este­tiska skäl. Till­verk­ningen upp­hörde 1971 när gjuteriet lades ner. Husqvarna fabriksmuseum ger en bild av 300 års historia och produktion. Lästips: Fiell, Scandinavian design, 2002; Antik&­­Auktion 1989:10. Hemsida: www.husqvarna.com