De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Keramikmuseum i Höganäs med rika samlingar med tyngdpunkt på produkter från Höganäs och keramik från södra Sverige. En permanent samling med keramik av Åke Holm. Utställningsverksamhet. Hemsida: www.hoganas.net/museum