De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Gruppen bestod av hant­verks­mästare (H) och inredningsarkitekter (I) och bildades 1957 på initiativ av Stig Lönngren efter danskt mönster. Gruppen var verksam fram till 1966 och tog fram både unika hantverksobjekt och möbler för industriell tillverkning. De tolv med­lemmarna var inredningsarkitekterna Stig Lönn­­gren, Hans Kempe, Lars Ljunglöf, Hans Jo­hansson, Thea Leonard, Stig Åke Nordell, snickarmästarna Anders Berglund, Lars Lars­son, Erik Lindgren och David Sjölinder, plåt­slagarmästare Holger Johansson och tapet­se­rarmästare Gösta Engström. Lästips: Form 1963, 1965 (Stig Lönngren).