De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Grafisk formgivare, f 1946. En av Ordfronts grundare; arbetade med föreningen och förlaget 1969-87. Därefter bokformgivare i egen regi för förutom Ordfront även Carlsson och Tidens förlag m fl. Skrivit böcker om journalistik, tryckfrihet och typografi, t ex Typografisk handbok 1991 med flera reviderade upplagor, Bokstaven, ordet, texten 1997 och Ord & form 2000.