De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Föreningen Handarbetets Vänner bildades 1874 på initiativ av Sophie Adlersparre för att "i fosterländsk anda och konstnärlig in­rikt­ning förädla den svenska textila slöjden". Agnes Branting började som mönster­teck­nare, chef 1891-1904, och utförde vid sekel­skiftet 1900 stora vävda tapeter efter kartonger av bl a Carl Larsson, Anders Zorn och Gunnar Wenner­berg. Carin Wäst­berg arbetade för HV från 1880-talet och mo­der­niserade verk­samheten som konstnärlig ledare 1904-10 och som chef 1910-30. Hon ska­pa­de tillsam­mans med Maja Sjöström den s k HV-tekniken, en förenklad gobelängteknik utförd i vanlig vävstol. Greta Gahn, ledare 1931-51, ut­­veck­lade verksamheten i samarbete med Alf Munthe och gjorde monumentala vävar för kyrkor. Edna Martin var VD 1951-78 och åstad­kom en nyskapande verksamhet med stor konst­närlig bredd. Sten Kauppi och Kaisa Me­lan­ton knöts till HV och samarbete inleddes med Siri Derkert, Lennart Rodhe och Max Walter Svanberg, vilka skapade textil för offent­­lig miljö. Edna Martin efterträddes 1978 av Åsa Bengtsson. HV har från 1964 bedrivit ut­bild­ning av konsu­lenter inom hem­slöjden vid Handarbetets Vänners skola.