De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Brittisk möbelvaruhuskedja, startad av Te­ren­ce Conran 1964, för försäljning av föremål till hemmet i modern design och i ett prisläge som stora grupper har råd med. De­sign­filo­so­fin hade sin grund i 1930-talets modernism och den tradi­tionella anonyma hus­ge­råds­de­signen. Ingår sedan 1993 i IKEA-koncernen. Läs­tips: Form 1974:1, 1984:8, 2001:1. Hemsida: www.habitat.net