De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Guldsmedsaktiebolaget i Eskilstuna grun­dades i Stockholm 1867. Tillverkning av cor­pus­arbeten i silver och nysilver, smycken och rostfritt. Gense ingick i företaget 1964 och Nils­johan 1982-86 samt Hallbergs 1961-78. Under 1980-talet åter­gick företaget att vara en del av Gen­se-koncernenen. Konstnärlig ledare för verk­samheten: Jacob Ängman 1907-42 och Sven Arne Gill­gren 1942-75. Övriga form­givare: Maja Lisa Ohlson, Georg Thylstrup och O Elmgren på 1920-talet, Ainar Axelsson, Nils Nisbel, Ebba Ahlmark, Arne Erker (tenn) på 1950-talet.