De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Sammanslutning av glaskonstnärer som arbetar utanför glasbruken och ett forum för svenskt studioglas. Man arrangerar seminarier, utställningar mm om studioglas och har som målsättning att öppna ett museum. Hemsidan presenterar medlemmarna och är en del av Glasakademins verksamhet. Hemsida: www.glasakademin.net