De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Grafisk formgivare och målare, 1914-95. Konstnärlig ledare hos Almqvist & Wiksell 1942-50 och hos Norstedts från 1950; hov­grafiker 1978. Formgav mer än 2 000 litte­rära verk, frimärken, exlibris och logotyper, t ex för Nationalencyklopedin, samt kunga­famil­j­ens monogram. Upp­hovsman till flera typ­snitt, Berling antikva 1951, Parad 1941, Lun­da 1942 och Carolus 1953. Gav ut böcker­na Ex­libris, monogram och andra märken 1981, Mi­na bokstäver 1983, Bokstaven och ordet 1990 och Alpha magica 1994 m fl. Skrev "Om våra bokstäver" i Form 1960. Skrift: handledning i kalligrafi, skriven tillsammans med Geith Forsberg, tredje upplagan 1996. Läs­tips: National­museum, utställnings­kata­log 1994:572; Form 1964.