De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

Konstnär, 1920-97, född i Australien. Arbe­tade utöver sitt konstnärsskap från 1950-talet med sceno­grafi och offentliga ut­smyck­ningar i glas och textil. Utförde fönster i Västerås dom­kyrka. Form­gav dessutom märken, skyltar m m för Emmaus­rörel­sen, Amnesty och Green­peace. Lästips: Åkesson, Randi Fischer, Inst för konstvet, Lunds univ, 1997.