De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

Från början, 1847, ett enkelt norskt kruk­makeri som ut­vecklades till en fajans­fabrik med tillverkning av både bruks- och pryd­nads­gods. Slogs samman med Porsgrunds Porse­laens­fabrik 1967. Tillhörde Upsala-Ekeby-koncer­nen 1978-80. Inköptes av Arabia-Rörstrand­koncernen 1975 och lades ner 1979. Form­givare: Andreas Schneider, 1861-1931, And­reas Ollestad 1886-1936, Leif Nielsen 1909-37, Jacob Bjorheim 1906-64, Theodor Frie­stad 1910-1950, K Anker Olsen 1921-73, Osvald Osmundsen 1923-64, Kaare Johansen 1952-. Lästips: Gaustad, Gam­melt norsk stentøy fra Egersund, 1980; Kielland & Lorentzen, A/S Egersunds Fayancefabriks Co 1847-1947, 1947.