De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Konsultföretag i Göteborg grundat 1975. Medarbetare är Hans Tollin, Affe Johansson, Rolf Rosenberg och Kenneth Österlin. Arbetat med ergonomiska och marknadsanpassade produkter framför allt för industrin, t ex ny spårvagn för Göteborgs Spårvägar, kontorsmöbler för Kinnarps, storköksmaskiner och gaffeltruckar. Gjort signallådan för övergångsställen med reliefkarta för synskadade, penna för reumatiker mm. Kenneth Österlin gav ut boken Design i Fokus för produktutveckling : varför ser saker ut som de gör? 2003. Hemsida: www.designkonsulterna.se
(i boken står felaktigt .com)