De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Företag i Helsingborg, eg Deco Bosättnings AB, för tillverkning av hushållsgods i porslin, grundat 1955. Under slutet av 1960-talet övergick man till prydnadsartiklar. Ytterligare en verkstad tillkom i Torekov 1974 och 1985 flyttades hela verksamheten till Torekov. Formgivare: Ketty Jacobsson m fl. Rosa Ljung formgav en mängd föremål som fortfarande tillverkas. Mari Sim­mulson formgav också föremål under 1970-talet.

 

_ _ _ _

Att läsa på nätet om Deco >>>