De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Silversmed, 1924-96. Arbetade tillsammans med med Olov Barve på Gotland från början av 1950-talet.

Gjorde drivna, smidda, ciselerade och gjutna smycken i enkla, rytmiska for­mer; även smycken i plast på 1960-talet.