Innehåll[Visa]

De formade 1900-talet - design a - ö

Bobergs fajansfabrik och Bo fajans


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Bobergs fajansfabrik och Bo fajans - historia

 

Bobergs fajansfabrik 1874-1924,
Bo fajans 1924-1967
Fabrik i Gävle för bruksföre­mål och konstkeramik, grundad av Erik Bo­berg. Fabriks­till­verkningen övertogs av Steninge Lervarufabrik 1967. (Steninge övertog inte Bobergs fajansfabrik fabrikstillverkningen. Vid Bobergs nedläggning 1967 tvångsinlöstes tomt och fastigheter av Gävle kommun, som i sin tur under några år hyrde ut lokalerna till Steninge. Bolaget/företaget Bobergs Fajansfabrik AB likviderades i december 1968. Steninge var ett helt separat företag.) Formgivare: Allan Ebe­ling 1922-28, Gabriel Burmeister 1922-24, Maggie Wibom 1925-33, Eva Jancke-Björk 1925-56, Ewald Dahlskog 1929-50, Maud Fredin-Fredholm 1945-49, Berit Ternell 1951-57, Lillie Dahl­gren 1956-62, Christina Fiedler-Praestgaard 1958-66 och Tom Wilson 1961-67, Lena Brodin 1966-67. Enstaka produkter har Stig Blom­berg, Karl Hult­ström, Ivar Johns­son och Irma Yourstone bidragit med.

Tillbaka till början

Lästips om Bobergs fajansfabrik

Läs­tips: Bo fajans 75 år, utställningskatalog 1949; Lund­blad, Bo Fajans ke­ra­mik­till­verkning i Gävle 1874-1967, 1996; Schlossman, Lergodskonstnärer, 1996; Nyström, Svensk jugend keramik, 2003; Antik&Auktion 1997:7/8.

bofajans_ _ _

Synpunkter samt bok av Birgitta Lundblad

Birgitta Lundblad, författare till boken Bo Fajans Keramiktillverkning i Gävle 1874-1967, har rättat följande: 

"Steninge köpte aldrig Bobergs fajansfabrik och tog över verksamheten/fabrikstillverkningen, vilket felaktigt anges i flera källor (exempelvis i Steningelera, Svensk Keramik under 1900-talet, Gefle Dagblads hemsida, Gävle A-Ö samt Drängahusets hemsida).
Vid Bobergs nedläggning 30/6 1967 tvångsinlöstes tomt och fastigheter av Gävle kommun, som i sin tur under några år hyrde ut lokalerna till Steninge. Det var då bestämt med utlokalisering av Lantmäteriverket till Gävle. Bolaget/företaget Bobergs Fajansfabrik AB likviderades i december 1968. Steninge var ett helt separat företag med sin egna verksamhet/tillverkning."

Tillbaka till början