De formade 1900-talet - design a - ö

Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Tysk konsthandlare, 1838-1905. Blev art nouveau/jugendstilens främste affärsman. Flyttade till Paris 1871 och öppnade efter en resa till Fjärran Östern affären La Porte Chinoise för försäljning av främst japanska föremål. Efter kontakter med USA öppnade han affären L’Art Nouveau i Paris 1895, där han sålde verk av ledande konstnärer och formgivarei art nouveau/jugendstil.