De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 

 

Möbelformgivare, 1910-2001. Vid Herbet Anderssons Möbelfabriker, nuvarande Gärs­näs, från 1930-talet och femtio år framåt. Ritade möbler i funktionalistisk stil och ar­be­tade med företagets satsning på att förmå mö­bel­in­dustrin använda den skånska röd­boken. Ri­tade möbler för studentbostäder i Lund mm.