Drängahusets stilhistoria och design i bokform

AllaTreBb 

Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam: Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år, IKEA design och identitet och De formade 1900-talet : design a - ö. Läs ett utdrag ur Alla tiders stil.

Innehåll[Visa]

omslag3

Arts- and Crafts rörelsen 

Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas härintill.

 

 

Arts- and Crafts rörelsens ursprung och betydelse

Rörelsen uppstod i Storbritannien under 1800-talets andra hälft som en reaktion mot tidens stil­imi­ta­tioner och massproduktion. Man ville återuppliva och höja kvaliteten på konsthantverket.

Idéerna byggde på John Ruskins och William Morris' social­estetiska program och man verkade för en full­värdig bostads­miljö och gedigna bruks­varor åt alla. Detta skulle åstadkommas genom samarbete mellan konstnärer och tillverkare. Rörelsen fick stor bety­delse för jugendstilens utveckling men även för funktiona­lismen, eftersom man ansåg att deko­ra­tioner inte skulle spela någon roll utöver konstruktion och funktion. Rörelsens för­grunds­gestalter var C R Ash­bee, M H Baillie Scott, A H Mackmurdo och C F A. Voysey.

Lästips om Arts- and Crafts rörelsen

Läs­tips: Naylor, The Arts and Crafts Movement, 1971; Davey, Arts and Crafts Architecture, 1980; Scandinavian journal of design history 1991.

Tillbaka till början

_ _ _

Arts- and Crafts rörelsen på Youtube

Tillbaka till början