Innehåll[Visa]

De formade 1900-talet - design a - ö

Arabia porslinsfabrik

 

Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas härintill.

 

 

Arabia porslinsfabrik - historia och sortiment

Porslinsfabrik grundad 1874 i Helsingfors. Dotterföretag till Rörstrand fram till 1916. Moderniserades och blev ett framstående företag för finskt konst­hant­verk. Ingick från slutet av 1940-talet i Wärt­­silä-koncernen och från 1990 i Hack­man-­koncernen. Haft konst­närliga med­ar­betare från 1895, t ex Thure Öberg. Från 1920-talet anlitades konstnärer i större om­fatt­ning. Un­der jugend­perioden gjordes den berömda Fennia-serien med tryckt och hand­­målad dekor. Expe­ri­ment­­avdelning för form­gi­var­na inrättades 1932. Arabias porslin är oftast inte märkt med konstnärens namn på grund av en ano­nymi­tets­pricip inom företaget. Form­giv­are: Thure Öberg 1896-1935, Lisa Jäder­holm-­Snellman 1921-37, Tyra Lundgren 1924-37, Friedl Holzer-Kjellberg 1924-71, Lea v Mickwitz 1927-57, Toini Muona 1931-70, Kurt Ekholm 1932-48, Aune Siimes 1932-­64, Einar Granlund 1934-36, Michael Schilkin 1936-62, Birger Kaipi­ainen 1937-54, Rut Bryk 1942-, Hilkka Säynä­järvi 1945-52, Kaj Franck 1945-70, Kaarina Aho 1946-62, Kyllikki Salmenhaara 1947-63, Sakari Vapaavuori 1947-74, Rita Kauko­ranta 1948-51, Ulla Procopé 1948-67, Karlheinz Schultz-Köln 1950-62, Raija Tuumi 1950-74, Fran­cesca Mascitti Lindh 1955-, Oivo Toikka 1956-59. Under senare år även Heljä Liukko-Sund­ström, Gunvor Olin-Grönqvist, Pauli Partanen och Kati Tuo­mi­nen. Konst­nä­ren Ken Friedman anlitades på 1980-talet. Museum öppet för allmänheten.

 

Tillbaka till början

Lästips om Arabia

Lästips: Arabia Ab, en keramisk storindustri i Finland, 1947; Ke­ra­mik och glas: Arabia 100 år, 1973; Ara­bia : Oy Wärtsilä Ab Arabia, 1987; Polster, Designdirectory, 2001; Fiell, Scandi­navian design 2002; Form 1945; Antik&­­Auktion 1988:9. Hemsida: www.arabia.fi

Tillbaka till början