De formade 1900-talet - design a - ö

 Ur De formade 1900-talet - design a-ö
 en bok av Eva Atle Bjarnestam.
 Kan beställas härintill.

 


Konsthantverkare och formgivare, f 1975. Gav ut boken Fult och snyggt 1998 och Svensk smak tillsammans med Emma Olsson 2001, med underrubriken Myter om den mo­derna formen. Förde också in genusperspektivet i form­givningen. Även utmanat den svenska formtraditionen i sin konst med starka färger och kitschiga materialkombinationer. Bildat konsthantverksgruppen We work in a fragile material och tillsammans med Andrea Djerf givit ut tidskriften Slicker.

_ _ _ _

Bokenahl_svensksmak  av Zandra Ahl kom 2001.