Innehåll[Visa]

Vi startade Drängahuset 1992 

då vi flyttade från Stockholm till Tomasbo. Vårt arbete utvecklades till byggnadsvård med tonvikt på mindre projekt och coaching. Antikaffären blev efter fjorton år enbart butik på nätet och efter 2013 lades den butiken ned. Hemsidan blev en stil- och designhistoria som bygger på Evas böcker De formade 1900-talet - design a - ö 2005 och IKEA design och identitet 2009. 

2013 gick flytten från Tomasbo i Västmanland till Prässebo i Västergötland och stilhistorien blev 2019 till boken Alla tiders stil : Yta och djup i stilhistorien under 3500 år med Drängahuset som förlag.

Drängahuset HB
Boda 253, 463 97 Prässebo
Epost eva.ulf(at)drangahuset.se

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil.
IKEA design och identitet
 
De formade 1900-talet : design a - ö
Bokpaket