De formade 1900-talet - design a - ö

Industridesigner, ingenjör och reklam­teckna­re, 1921 - 2009. Banbrytare vad beträffar ergonomisk industri­de­sign i Sverige. Konstruktör vid Flygmotor i Trollhättan 1945-47, konstruerade ett flygplan helt i trä; vid Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping 1947-49, konstruerade Boogie, Stockholms första tunnelbanevagn; vid Volvo 1949-56, ritade instru­ment­panelen för PV 444 och deltog i konstruktionen av Volvo Amazon. Chef för designav­delningen vid Atlas Copco 1956-82. Formgav internationellt kända handborrmaskiner och gruvborrsaggregat mm. Egen konsultverksamhet 1960-85. Deltog i bildandet av Föreningen Svenska Industridesigner, SID, 1957. Som pensionär gjort kajaken Kajkan 1985. Lästips: Brunnström, Svensk industridesign, 1997; Form 1963.

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre