De formade 1900-talet - design a - ö

Industridesigner, ingenjör och reklam­teckna­re, 1921 - 2009. Banbrytare vad beträffar ergonomisk industri­de­sign i Sverige. Konstruktör vid Flygmotor i Trollhättan 1945-47, konstruerade ett flygplan helt i trä; vid Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping 1947-49, konstruerade Boogie, Stockholms första tunnelbanevagn; vid Volvo 1949-56, ritade instru­ment­panelen för PV 444 och deltog i konstruktionen av Volvo Amazon. Chef för designav­delningen vid Atlas Copco 1956-82. Formgav internationellt kända handborrmaskiner och gruvborrsaggregat mm. Egen konsultverksamhet 1960-85. Deltog i bildandet av Föreningen Svenska Industridesigner, SID, 1957. Som pensionär gjort kajaken Kajkan 1985. Lästips: Brunnström, Svensk industridesign, 1997; Form 1963.

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil.
IKEA design och identitet
 
De formade 1900-talet : design a - ö
Bokpaket