De formade 1900-talet - design a - ö

Skulptör och glaskonstnär, 1906-94. Skulptör i granit och brons, från 1953 i glas. Knuten till Orrefors 1936-57. En av Sveriges främsta, ny­skapande glas­konstnärer. Utarbetade en ny tek­nik att dreja glas 1936. Skapade arieltekniken, med luftblåsor inuti glasmassan, till­sammans med Gustaf Bergqvist och Vicke Lindstrand; det första arielglaset kom 1937. Utvecklade arieltekniken till mästerskap. Gjorde sensation med den gjutna skulpturen Tjurhuvud 1953. Gjorde abstrakta skulpturer i glas vid Linds­hammar från 1960-talet. Känd för den 37,5 meter höga glas­obe­lis­ken vid Sergels torg 1964-74. Gjort offent­liga utsmyckningar, t ex armaturreliefen Tha­lias två ansikten för Stadsteatern i Malmö 1944 samt glasreliefen Lördags­flickan för Fol­kets hus i Eskilstuna 1951. Lästips: Holkers och Holmér, Edvin Öhrström, skulptör i glas, 1991; Fiell, Scandinavian design, 2002; Antik&Auktion 1987:5.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: