De formade 1900-talet - design a - ö

Skulptör och glaskonstnär, 1906-94. Skulptör i granit och brons, från 1953 i glas. Knuten till Orrefors 1936-57. En av Sveriges främsta, ny­skapande glas­konstnärer. Utarbetade en ny tek­nik att dreja glas 1936. Skapade arieltekniken, med luftblåsor inuti glasmassan, till­sammans med Gustaf Bergqvist och Vicke Lindstrand; det första arielglaset kom 1937. Utvecklade arieltekniken till mästerskap. Gjorde sensation med den gjutna skulpturen Tjurhuvud 1953. Gjorde abstrakta skulpturer i glas vid Linds­hammar från 1960-talet. Känd för den 37,5 meter höga glas­obe­lis­ken vid Sergels torg 1964-74. Gjort offent­liga utsmyckningar, t ex armaturreliefen Tha­lias två ansikten för Stadsteatern i Malmö 1944 samt glasreliefen Lördags­flickan för Fol­kets hus i Eskilstuna 1951. Lästips: Holkers och Holmér, Edvin Öhrström, skulptör i glas, 1991; Fiell, Scandinavian design, 2002; Antik&Auktion 1987:5.

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre