De formade 1900-talet - design a - ö

Silversmed och formgivare, 1876-1942. Vid Guldsmedsaktiebolaget/­GAB 1907-42; konst­närlig ledare från 1916. Gjorde kyrkligt och profant silver och nysilver. Förnyade det svenska silversmidet i övergången från ju­gend till tjugo­tals­klassicism; senare i måttfull funk­tiona­listisk stil på 1930-talet. Gjorde besticken Vasa 1921 och Rosenholm 1935. Lästips: Na­tio­nal­mu­seum, utstäl­lningskatalog 1942:­83; Stavenow, Silversmeden Jacob Ängman 1876-­­1942, 1955; Kadesjö, Silver med rötter i jugendstilen. En jämförande studie av Georg Jensen och Jacob Ängman. Konstvet inst, Sthlms univ, 1999; Form 1921 (dopfat); Antik&Auktion 1998:12; ASF.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: