De formade 1900-talet - design a - ö

Arkitekt, 1897-1977. Debuterade på Hem­ut­ställ­ningen 1917 med en bostadsi­nredning; där bl a tapeten Elsagården ingick. Deltog i Göteborgsutställningen 1923 och inredde en elegant damsalong för Parisutställningen 1925, där han blev inspirerad av Le Corbusiers idéer. Ri­tade KTH:s kårhus 1928-30. Medverkade vid Stockholmsutställningen 1930 med bostäder och möbler, bl a böjträstolar för Gemla. Form­gav möbler och tenn­före­mål och även bu­ti­kens lokaler för Svenskt Tenn. Ägnade sig åt stads- och samhällsplanering och skrev debattartiklar bl a i Byggmästaren. Skrev om Nytto­konstens estetik i Form 1927. Professor i stads­byggnad vid KTH. Lästips: Rudberg, Uno Åhrén, 1981; Form 1969. 

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre