De formade 1900-talet - design a - ö

Arkitekt, 1897-1977. Debuterade på Hem­ut­ställ­ningen 1917 med en bostadsi­nredning; där bl a tapeten Elsagården ingick. Deltog i Göteborgsutställningen 1923 och inredde en elegant damsalong för Parisutställningen 1925, där han blev inspirerad av Le Corbusiers idéer. Ri­tade KTH:s kårhus 1928-30. Medverkade vid Stockholmsutställningen 1930 med bostäder och möbler, bl a böjträstolar för Gemla. Form­gav möbler och tenn­före­mål och även bu­ti­kens lokaler för Svenskt Tenn. Ägnade sig åt stads- och samhällsplanering och skrev debattartiklar bl a i Byggmästaren. Skrev om Nytto­konstens estetik i Form 1927. Professor i stads­byggnad vid KTH. Lästips: Rudberg, Uno Åhrén, 1981; Form 1969. 

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: