De formade 1900-talet - design a - ö

Amerikansk ingenjör och arkitekt, 1867-1959. En av 1900-talets främsta arkitekter. Påverka­de europeisk formgivning, t ex De Stijl-arkitek­terna. Ritade Guggenheimmu­seet i New York 1943. Ansåg interiören vara en förlängning av exteriören och ri­tade därför möbler och hela inredning­ar. Formgav blyglasfönster i början av 1900-talet. Inspirerad av Arts & Crafts-rörelsen, men förespråkade i motsats till denna maskintillverkning. Känd för sin metallstol på hjul från 1904, som förebådade funktiona­lism­ens stål­rörs­sto­lar och som kom att bilda skola för framtida kontorsmöbler. Hans stolar i kubisk form påverkade Gerrit Rietveld. Verksam i Japan en period. Ut­vecklade en egen stil som han kallade ”or­ga­nisk arkitektur”. Formgav även glas, kera­mik, textilier och metall. Lästips: Riley, utg, Frank Lloyd Wright : Architect, 1994; Twombly, Frank Lloyd Wright, His Life and His Architec­ture, 1979; Constantino, Frank Lloyd Wright, 1997; Sparke, Design : 1900-talets pionjärer, 1999.

_ _ _

Hemsida för Frank Lloyd Wright Foundation >>>

_ _ _

Från Youtube:

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: