De formade 1900-talet - design a - ö

Amerikansk ingenjör och arkitekt, 1867-1959. En av 1900-talets främsta arkitekter. Påverka­de europeisk formgivning, t ex De Stijl-arkitek­terna. Ritade Guggenheimmu­seet i New York 1943. Ansåg interiören vara en förlängning av exteriören och ri­tade därför möbler och hela inredning­ar. Formgav blyglasfönster i början av 1900-talet. Inspirerad av Arts & Crafts-rörelsen, men förespråkade i motsats till denna maskintillverkning. Känd för sin metallstol på hjul från 1904, som förebådade funktiona­lism­ens stål­rörs­sto­lar och som kom att bilda skola för framtida kontorsmöbler. Hans stolar i kubisk form påverkade Gerrit Rietveld. Verksam i Japan en period. Ut­vecklade en egen stil som han kallade ”or­ga­nisk arkitektur”. Formgav även glas, kera­mik, textilier och metall. Lästips: Riley, utg, Frank Lloyd Wright : Architect, 1994; Twombly, Frank Lloyd Wright, His Life and His Architec­ture, 1979; Constantino, Frank Lloyd Wright, 1997; Sparke, Design : 1900-talets pionjärer, 1999.

_ _ _

Hemsida för Frank Lloyd Wright Foundation >>>

_ _ _

Från Youtube:

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre