De formade 1900-talet - design a - ö

Ateljé och verkstäder för konsthantverk 1903-­32 i Wien. Grundades av Josef Hoff­mann och Koloman Moser i syfte att förena konst och hantverk, inspirerade av Arts and Craft-rörelsen. Hantverkaren ansågs lika viktig som formgivaren/­konstnären, och konsten avskiljdes inte från designen. Det strama form­språket utan historiska förebilder pekade mot funktionalismen, men materialen var dyrbara och kund­kretsen väl­be­ställd. Före­målen ingick ofta i hela inred­ning­ar, all­konst­verk, av Josef Hoffmann och andra arki­tek­ter. Mode­avdel­ning tillkom 1911 i samarbete med franske modeskaparen Paul Poiret. Från mitten av 1910-talet avlöstes den stränga geometrin av en mjukare mer orna­mental stil, företrädd av bl a Dago­bert Peche. Lästips: Form 1929, 1980:4; Antik&Auktion 1992:6.

 

_ _ _

På Youtube:

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: