De formade 1900-talet - design a - ö

Ateljé och verkstäder för konsthantverk 1903-­32 i Wien. Grundades av Josef Hoff­mann och Koloman Moser i syfte att förena konst och hantverk, inspirerade av Arts and Craft-rörelsen. Hantverkaren ansågs lika viktig som formgivaren/­konstnären, och konsten avskiljdes inte från designen. Det strama form­språket utan historiska förebilder pekade mot funktionalismen, men materialen var dyrbara och kund­kretsen väl­be­ställd. Före­målen ingick ofta i hela inred­ning­ar, all­konst­verk, av Josef Hoffmann och andra arki­tek­ter. Mode­avdel­ning tillkom 1911 i samarbete med franske modeskaparen Paul Poiret. Från mitten av 1910-talet avlöstes den stränga geometrin av en mjukare mer orna­mental stil, företrädd av bl a Dago­bert Peche. Lästips: Form 1929, 1980:4; Antik&Auktion 1992:6.

 

_ _ _

På Youtube:

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre