De formade 1900-talet - design a - ö

Sedan slutet av 1920-talet hölls vart tredje år designutställningar i Milano, där ledande designnationer visade upp det bästa man hade och visade de senaste trenderna. Den 8:e triennalen hölls efter andra världskrigen 1948. Då deltog Sverige som enda land från Skandinavien. Den 9:e triennalen 1951 innebar ett genombrott för nordisk formgivning och design (Norge deltog inte) och många danska, finska och svenska formgivare belönades med guld- och grand prix-medaljer. Vid den 10:e triennalen 1954 deltog även Norge och Skandinavien upprepade succén, befäste begreppet Scandi­navian modern och en stark ställning inom formgivningen. Under 1970-talet började triennalerna i allt större utsträckning förlora sin roll. Lästips: Scandinavian Design Beyond the Myth, 2003 (ett avsnitt av Kerstin Wickman); Form 1973:10. Hemsida: www.triennale.it

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: