De formade 1900-talet - design a - ö

Sedan slutet av 1920-talet hölls vart tredje år designutställningar i Milano, där ledande designnationer visade upp det bästa man hade och visade de senaste trenderna. Den 8:e triennalen hölls efter andra världskrigen 1948. Då deltog Sverige som enda land från Skandinavien. Den 9:e triennalen 1951 innebar ett genombrott för nordisk formgivning och design (Norge deltog inte) och många danska, finska och svenska formgivare belönades med guld- och grand prix-medaljer. Vid den 10:e triennalen 1954 deltog även Norge och Skandinavien upprepade succén, befäste begreppet Scandi­navian modern och en stark ställning inom formgivningen. Under 1970-talet började triennalerna i allt större utsträckning förlora sin roll. Lästips: Scandinavian Design Beyond the Myth, 2003 (ett avsnitt av Kerstin Wickman); Form 1973:10. Hemsida: www.triennale.it

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre