De formade 1900-talet - design a - ö

Silversmed, f 1926. Har mordeniserat och om­tol­kat det romska silversmidet genom att ren­od­la och framhäva de ålderdomliga motiven, t ex yxformen och cirkeln, och använda filigranoch granuleringsteknik i sina broscher, -ringar och halssmycken. Lästips: Nationalmuseum, ut­ställ­ningskatalog 1969:332 (tillsammans med Bernd Janusch); Form 1969; Sydsvenska dagbladet 2003-11-21; DN 2004-05-16.

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil.
IKEA design och identitet
 
De formade 1900-talet : design a - ö
Bokpaket