De formade 1900-talet - design a - ö

Silversmed, f 1926. Har mordeniserat och om­tol­kat det romska silversmidet genom att ren­od­la och framhäva de ålderdomliga motiven, t ex yxformen och cirkeln, och använda filigranoch granuleringsteknik i sina broscher, -ringar och halssmycken. Lästips: Nationalmuseum, ut­ställ­ningskatalog 1969:332 (tillsammans med Bernd Janusch); Form 1969; Sydsvenska dagbladet 2003-11-21; DN 2004-05-16.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: