De formade 1900-talet - design a - ö

Silversmed, f 1926. Har mordeniserat och om­tol­kat det romska silversmidet genom att ren­od­la och framhäva de ålderdomliga motiven, t ex yxformen och cirkeln, och använda filigranoch granuleringsteknik i sina broscher, -ringar och halssmycken. Lästips: Nationalmuseum, ut­ställ­ningskatalog 1969:332 (tillsammans med Bernd Janusch); Form 1969; Sydsvenska dagbladet 2003-11-21; DN 2004-05-16.

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre