De formade 1900-talet - design a - ö

En av de äldsta föreningarna i sitt slag. Grun­dades 1845 på initiativ av Nils Månsson Man­del­gren. Till en början för att stödja den rit­sko­la som så småningom blev Konst­fack­sko­lan. Syftet var ”att förbättra svenska hant­verks- och industriprodukter genom samarbete med konstnärliga krafter, för att förbättra kulturen i hushållen och verka för att höja den allmänna smaknivån”. Ledande företrädare har varit Erik Folcker, Erik Wetter­gren, Gregor Paulsson, Åke Stavenow, Åke H Huldt m fl. Omorganiserades 1915 med Deutscher Werkbund som förebild. Fick en mer social och radikal in­rikt­ning i och med programskriften Vackrare vardagsvara 1919. Bedrev 1948-67 funk­tions­studier av möbler mm. Har initierat en rad betydelsefulla utställningar, t ex Hem­utställningen 1917, Stockholms­utställningen 1930 och Helsing­borg­s­utställningen, H55. Gav ut tidskriften Svenska Slöjdföreningens Tidskrift från 1905 som 1932 bytte namn till Form . Före­ningen ändrade namn 1976 till Föreningen Svensk Form. Lästips: Form 1970.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: