De formade 1900-talet - design a - ö

En av de äldsta föreningarna i sitt slag. Grun­dades 1845 på initiativ av Nils Månsson Man­del­gren. Till en början för att stödja den rit­sko­la som så småningom blev Konst­fack­sko­lan. Syftet var ”att förbättra svenska hant­verks- och industriprodukter genom samarbete med konstnärliga krafter, för att förbättra kulturen i hushållen och verka för att höja den allmänna smaknivån”. Ledande företrädare har varit Erik Folcker, Erik Wetter­gren, Gregor Paulsson, Åke Stavenow, Åke H Huldt m fl. Omorganiserades 1915 med Deutscher Werkbund som förebild. Fick en mer social och radikal in­rikt­ning i och med programskriften Vackrare vardagsvara 1919. Bedrev 1948-67 funk­tions­studier av möbler mm. Har initierat en rad betydelsefulla utställningar, t ex Hem­utställningen 1917, Stockholms­utställningen 1930 och Helsing­borg­s­utställningen, H55. Gav ut tidskriften Svenska Slöjdföreningens Tidskrift från 1905 som 1932 bytte namn till Form . Före­ningen ändrade namn 1976 till Föreningen Svensk Form. Lästips: Form 1970.

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre