De formade 1900-talet - design a - ö

Italiensk arkitekt och designer, 1917 - 2007. Knuten till Olivetti på 1950-talet. Formgav möbler och en rad skriv­maskin­er, t ex Valen­tine i röd plast 1969. Skapade nya ut­veck­lings­vägar för europeisk design bort från modernismen, in­spi­rerad av popkonst och indisk mysticism. Be­tydelse­full för Anti-Design-rörelsen på 1960-­talet. Deltog i bil­dan­det av Studio Alchi­mia 1976, en grupp som förespråkade en anarkistisk form­givning. Bildade Mephis­grup­pen 1980, som stod för en lekfull, post­moder­nistisk design och påverkade formutvecklingen efter den uppmärksammade visningen vid Milanomässan 1981. Ritat möbler, t ex side­board Casa­blanca 1981, husgeråd för Alessi och lampan Tahiti 1981. HonRDI 1999. Lästips: Sparke, Ettore Sottsass, 1982; Sparke, Design : 1900-talets pionjärer, 1999; The work of Ettore Sottsass and associates, 1999; Form 1967, 1984:5.
Hemsida: www.sottsass.it 

_ _ _

På Youtube:

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: