De formade 1900-talet - design a - ö

Italiensk arkitekt och designer, 1917 - 2007. Knuten till Olivetti på 1950-talet. Formgav möbler och en rad skriv­maskin­er, t ex Valen­tine i röd plast 1969. Skapade nya ut­veck­lings­vägar för europeisk design bort från modernismen, in­spi­rerad av popkonst och indisk mysticism. Be­tydelse­full för Anti-Design-rörelsen på 1960-­talet. Deltog i bil­dan­det av Studio Alchi­mia 1976, en grupp som förespråkade en anarkistisk form­givning. Bildade Mephis­grup­pen 1980, som stod för en lekfull, post­moder­nistisk design och påverkade formutvecklingen efter den uppmärksammade visningen vid Milanomässan 1981. Ritat möbler, t ex side­board Casa­blanca 1981, husgeråd för Alessi och lampan Tahiti 1981. HonRDI 1999. Lästips: Sparke, Ettore Sottsass, 1982; Sparke, Design : 1900-talets pionjärer, 1999; The work of Ettore Sottsass and associates, 1999; Form 1967, 1984:5.
Hemsida: www.sottsass.it 

_ _ _

På Youtube:

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre