De formade 1900-talet - design a - ö

Textilkonstnär och organisatör, 1909-2002. En av de stora förnyarna inom svensk in­dustri­­textil. Till NK:s Textil­kammare 1936; chef 1937-71. Hade stor framgång vid utställ­ningar­na i Paris 1937 och New York 1939, då Swe­dish modern blev ett begrepp. Ritade texti­lier, t ex Liljerand, Liljeruta och Versailles och nu­mera klassiska mönster för Kasthall och Al­me­dahls. Knöt kända konstnärer till Textil­kammaren, t ex Sven Markelius, Arne Jacob­sen, Stig Lindberg m fl. Gjorde den fram­gångs­rika kollektionen Signerad textil 1954 med inbjudna konstnärer, några av textilierna är åter i produktion. Introducerade Lin­ne­linjen 1955. Experimenterade med glasfiber och gjorde dator­program­merade mönster i sam­arbete med IBM. Medverkade vid inred­ningen av Trygg-Hansas huvudkontor i Stock­holm. Gav ut boken Textil bilderbok 1948 till­sam­mans med Vera Diurson. HonRDI 1949. Lästips: Nationalmuseum, utställningskatalog 1984:­476; Svenska textilier 1890-1990, 1994; Fiell, Scandinavian design, 2002; Nilsson, Astrid Sampe och NK:s Tex­til­kam­mare, Konstvet inst, Sthlms univ 2002; Form 1962, 1983:2: Antik&Auktion 1990:­7/8; Scandinavian journal of design history, 1996; ASF.

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre