De formade 1900-talet - design a - ö

Textilkonstnär och organisatör, 1909-2002. En av de stora förnyarna inom svensk in­dustri­­textil. Till NK:s Textil­kammare 1936; chef 1937-71. Hade stor framgång vid utställ­ningar­na i Paris 1937 och New York 1939, då Swe­dish modern blev ett begrepp. Ritade texti­lier, t ex Liljerand, Liljeruta och Versailles och nu­mera klassiska mönster för Kasthall och Al­me­dahls. Knöt kända konstnärer till Textil­kammaren, t ex Sven Markelius, Arne Jacob­sen, Stig Lindberg m fl. Gjorde den fram­gångs­rika kollektionen Signerad textil 1954 med inbjudna konstnärer, några av textilierna är åter i produktion. Introducerade Lin­ne­linjen 1955. Experimenterade med glasfiber och gjorde dator­program­merade mönster i sam­arbete med IBM. Medverkade vid inred­ningen av Trygg-Hansas huvudkontor i Stock­holm. Gav ut boken Textil bilderbok 1948 till­sam­mans med Vera Diurson. HonRDI 1949. Lästips: Nationalmuseum, utställningskatalog 1984:­476; Svenska textilier 1890-1990, 1994; Fiell, Scandinavian design, 2002; Nilsson, Astrid Sampe och NK:s Tex­til­kam­mare, Konstvet inst, Sthlms univ 2002; Form 1962, 1983:2: Antik&Auktion 1990:­7/8; Scandinavian journal of design history, 1996; ASF.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: