De formade 1900-talet - design a - ö

Sveriges enda specialmuseum för konst­hant­verk, konstindustri och design. 1900-tals­sam­lingen av konsthantverk och design från Sve­rige och det övriga Norden är en av de största existerande. Idag samlar museet övervägande nutidsmaterial inom kategorierna konst­hant­verk, konstindustri och industridesign. Hu­vud­sakligen svenska ting, men också nor­dis­ka och för form­ut­veck­lingen betydande euro­peiska och väster­ländska produkter införlivas i samlingarna. Sedan 2004 en ny permanent ut­ställ­ning av föremål från 1900-talet. Hemsida: www.designmuseum.se

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil.
IKEA design och identitet
 
De formade 1900-talet : design a - ö
Bokpaket