De formade 1900-talet - design a - ö

Skulptris, grafiker och konsthantverkare, 1886-1949. En av Svenskt Tenns tidigaste medarbetare. Gjorde föremål i i tenn och gjutjärn i kraftfulla for­mer. Lejonet återkom ofta och blev hennes signum. Känd för porträtt­huvuden och vaser med stiliserade ansikten, t ex Janusvasen. Ar­be­tade också i gjutjärn för Näfveqvarns bruk bl a för Paris­utställ­ningen 1925. Lästips: Scandinavian journal of design history 1999; Antik­&­Auktion 1999:6.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: