De formade 1900-talet - design a - ö

Konsthistoriker, 1889-1977. Intendent vid Na­tio­nal­mu­seum 1916-24; VD för Svenska Slöjd­föreningen 1920-34. Skrev boken Den nya arkitekturen 1916 och betonade konstens so­ciala dimension i skriften Vackrare var­dags­vara 1919. Var den svenska konstindustrins främsta teore­tik­er. Blev en stor förespråkare för funktio­na­lismen. General­kom­mis­sarie för Stock­holms­ut­ställ­­ningen 1930. Lästips: Form 1977:2/3.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: