De formade 1900-talet - design a - ö

Utställningen arrangerades för att manifestera Frankrikes ledande position inom Europas konstindustri och konst­hant­verk och innebar kul­men för art déco stilen. Jacques Émile Ruhl­mann och René Lalique var tongivande för Frankrike. Carl Bergsten ritade Sveriges ele­ganta, klassicistiska utställnings­pa­viljong. Sverige tilldelades, näst efter Frank­rike, flest medaljer, 36 st. Simon Gate och Edward Hald fick sitt inter­nationella genombrott. Carl Hör­vik, Ivar Johnsson, Anna Petrus, Anders och Bess Wissler, Uno Åhren m fl ställde ut. Ut­ställ­ningens namn "Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes" gav upphov till benämningen art déco. Utställningen kritiserades för onödig lyx och brist på socialt engagemang. Ett undan­tag var Le Corbusiers paviljong l'Esprit Nou­veau, som fick stor betydelse för den kom­man­de utvecklingen och modernis­mens/­­funk­tio­na­lis­mens genombrott. Lästips: Form 1925 (genom­gång av olika länders paviljonger).

_ _ _

Från Youtube:

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: