De formade 1900-talet - design a - ö

Utställningen arrangerades för att manifestera Frankrikes ledande position inom Europas konstindustri och konst­hant­verk och innebar kul­men för art déco stilen. Jacques Émile Ruhl­mann och René Lalique var tongivande för Frankrike. Carl Bergsten ritade Sveriges ele­ganta, klassicistiska utställnings­pa­viljong. Sverige tilldelades, näst efter Frank­rike, flest medaljer, 36 st. Simon Gate och Edward Hald fick sitt inter­nationella genombrott. Carl Hör­vik, Ivar Johnsson, Anna Petrus, Anders och Bess Wissler, Uno Åhren m fl ställde ut. Ut­ställ­ningens namn "Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes" gav upphov till benämningen art déco. Utställningen kritiserades för onödig lyx och brist på socialt engagemang. Ett undan­tag var Le Corbusiers paviljong l'Esprit Nou­veau, som fick stor betydelse för den kom­man­de utvecklingen och modernis­mens/­­funk­tio­na­lis­mens genombrott. Lästips: Form 1925 (genom­gång av olika länders paviljonger).

_ _ _

Från Youtube:

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre