De formade 1900-talet - design a - ö

Grundat 1898. Orrefors övertog Kosta Boda-grup­pen 1990. Därmed kom sju småländska glas­bruk inom samma företag: Orrefors, Kosta, Boda, Åfors, Sandvik, Sea och Älg­hult. Tillhör Royal Scandinavia-koncernen från 1997. Till­verkade fönsterglas mm i början av 1900-talet. När Simon Gate och Edward Hald knöts till bruket 1916 resp 1917 blev Orrefors inter­nationellt berömt för klas­siska kristall­ser­vi­ser och unikt konstglas. Form­givare: Simon Gate, Edward Hald, Nils Landberg 1925-72, Sven Palmqvist 1930-71, Ingeborg Lundin 1947-71, Eva Englund 1974-90, Gunnar Cyr­én 1959-70 och från 1976, Erika Lagerbielke 1988-, Anne Nilsson 1982-, Helén Krantz 1988- och 1994-, Lena Bergström, Martti Ryt­könen, Per Sund­berg och Malin Lindahl. I Orrefors museum och utställningshall visas historiskt Orreforsglas och aktuella utställningar. I glashyttorna i Orrefors och Hovman­torp kan man se hur ett gammalt hant­verk lever vidare. Lästips: Kärlek till glas: Agnes Hellners sam­ling av Orre­fors­glas, 1998; Herlitz-Ge­zelius, Orrefors : Ett svenskt glasbruk, 1984; Wickman, utg, Orrefors 1-2, 1998; Polster, Designdirectory, 2001; Fiell, Scandinavian design, 2002; Form 1921, 1932, 1940, 1942, 1948, 1971:1, 1998:­3; Antik&Auktion 1998:5. Hemsida: www.orrefors.se

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre