De formade 1900-talet - design a - ö

Grundat 1898. Orrefors övertog Kosta Boda-grup­pen 1990. Därmed kom sju småländska glas­bruk inom samma företag: Orrefors, Kosta, Boda, Åfors, Sandvik, Sea och Älg­hult. Tillhör Royal Scandinavia-koncernen från 1997. Till­verkade fönsterglas mm i början av 1900-talet. När Simon Gate och Edward Hald knöts till bruket 1916 resp 1917 blev Orrefors inter­nationellt berömt för klas­siska kristall­ser­vi­ser och unikt konstglas. Form­givare: Simon Gate, Edward Hald, Nils Landberg 1925-72, Sven Palmqvist 1930-71, Ingeborg Lundin 1947-71, Eva Englund 1974-90, Gunnar Cyr­én 1959-70 och från 1976, Erika Lagerbielke 1988-, Anne Nilsson 1982-, Helén Krantz 1988- och 1994-, Lena Bergström, Martti Ryt­könen, Per Sund­berg och Malin Lindahl. I Orrefors museum och utställningshall visas historiskt Orreforsglas och aktuella utställningar. I glashyttorna i Orrefors och Hovman­torp kan man se hur ett gammalt hant­verk lever vidare. Lästips: Kärlek till glas: Agnes Hellners sam­ling av Orre­fors­glas, 1998; Herlitz-Ge­zelius, Orrefors : Ett svenskt glasbruk, 1984; Wickman, utg, Orrefors 1-2, 1998; Polster, Designdirectory, 2001; Fiell, Scandinavian design, 2002; Form 1921, 1932, 1940, 1942, 1948, 1971:1, 1998:­3; Antik&Auktion 1998:5. Hemsida: www.orrefors.se

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: