De formade 1900-talet - design a - ö

Målare och formgivare och utbildad teck­nings­lärare, 1889-1959. Enga­gera­des av Svenska Slöjdföreningen för Kosta glasbruk 1917; vid Kosta även 1931. Gjorde succé med blåsigt glas i ljusa blå och gröna toner vid Hem­ut­ställ­ningen 1917. Verksam udner olika pe­ri­oder vid Reijmyre glasbruk 1918-19, Elme glasbruk 1926-30, gjorde glas bl a i art déco-stil för Limmared 1929-­40, bl a parfymflaskor för Stock­holms­utställ­ningen 1930, samt vid Alsterfors, Åfors och Ekenäs. Gjorde unika fajanser för Upsala-Ekeby en kort tid 1918, mest krukor och vaser. Start­ade Vittinge­keramik 1920, tillsammans med Gabriel Burmeister m fl . Stor serieproduktion för S:t Eriks Levarufabriker från 1924, bl a i den nya grönsvarta koppar­oxidglasyren. Ri­tade förlagor till silver- och tenn­ar­beten. Ri­tade tennföremål för Schreuder­ & Olsson 1924-­50. Lärare vid Konst­­fack på 1930- och 40-talen. Lästips: Na­tio­nal­museum, utställ­ningskatalog 1960:256; Schlossman, Lergods­konst­närer, 1996; Form 1918 (glas), 1960; Antik&Auktion 1989:10, 1998:9.  

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: