De formade 1900-talet - design a - ö

Grundat 1902 i Stockholm av Josef Sachs. ”Det stora varuhuset”, ritat av Ferdinand Bo­berg, stod klart 1915, ett varuhus för bas­varor och juveler. Ingick som delägare i Mö­bel­verk­städerna i Nyköping från 1904. Varu­hus etab­le­ra­des i Göteborg och Malmö. NK-In­red­ning från 1925 fick internationell betydelse med många offentliga inredningsuppdrag. Från 1991 förändrades NK till ett varu­hus för många olika detaljister. Lästips: Herlitz-Gezelius, Åren som gått : Nordiska kompaniet, 1992. Helgeson & Sommar, Nordiska kompaniet – den kommersiella teatern, 2002. Hemsidan: www.nk.se

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre