De formade 1900-talet - design a - ö

Grundat 1902 i Stockholm av Josef Sachs. ”Det stora varuhuset”, ritat av Ferdinand Bo­berg, stod klart 1915, ett varuhus för bas­varor och juveler. Ingick som delägare i Mö­bel­verk­städerna i Nyköping från 1904. Varu­hus etab­le­ra­des i Göteborg och Malmö. NK-In­red­ning från 1925 fick internationell betydelse med många offentliga inredningsuppdrag. Från 1991 förändrades NK till ett varu­hus för många olika detaljister. Lästips: Herlitz-Gezelius, Åren som gått : Nordiska kompaniet, 1992. Helgeson & Sommar, Nordiska kompaniet – den kommersiella teatern, 2002. Hemsidan: www.nk.se

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil.
IKEA design och identitet
 
De formade 1900-talet : design a - ö
Bokpaket