De formade 1900-talet - design a - ö

Grundat 1902 i Stockholm av Josef Sachs. ”Det stora varuhuset”, ritat av Ferdinand Bo­berg, stod klart 1915, ett varuhus för bas­varor och juveler. Ingick som delägare i Mö­bel­verk­städerna i Nyköping från 1904. Varu­hus etab­le­ra­des i Göteborg och Malmö. NK-In­red­ning från 1925 fick internationell betydelse med många offentliga inredningsuppdrag. Från 1991 förändrades NK till ett varu­hus för många olika detaljister. Lästips: Herlitz-Gezelius, Åren som gått : Nordiska kompaniet, 1992. Helgeson & Sommar, Nordiska kompaniet – den kommersiella teatern, 2002. Hemsidan: www.nk.se

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: