De formade 1900-talet - design a - ö

1888 grundades firman Nilsson och Johansson för handel med kärl i bleckplåt mm. Under mellankrigstiden blev företaget en grossistfirma för husgeråd. I början av 1950-talet ändrades namnet till AB Nilsjohan, som försåg det växande folkhemmet med alla slags husgeråd. Man ordnade Den Glada Köksparaden runt om i landet och Köksklubben hade 1,2 milj medlemmar som mest. Man anlitade moderna formgivare, t ex Bernadotte Design och Henrik Wahlfors och Signe Persson-Melin m fl. Egna formgivare var Gunnar Åkerlind, Sonja Katzin, Adam Thylstrup. Numera ingår varumärket Nilsjohan i finska Hackman-koncernen. Lästips: Antikbörsen 2003:10.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: