De formade 1900-talet - design a - ö

Tysk-amerikansk arkitekt och designer, 1886-1969. En av de största och mest inflytelserika inom 1900-talets arkitektur och design. Ar­be­tade hos Peter Behrens 1908-11. Eget arki­tekt­­kontor i Berlin från 1911. Ritade sky­skrap­or och hus av glas och armerad betong. Rektor för Bauhaus 1930-33. Verksam i USA från 1937. Myntade begreppet ”less is more”, dvs att hitta det bästa i det enkla. Ritade i slut­et av 1920-talet numera klas­siska möbler i stålrör för Knoll, flera tillsammans med arki­tekten och designern Lily Reich: stolen MR20 och MR10 av cantilevertyp, dvs med rundat stål­rörs­stativ, 1927; den berömda stolen MR90, Barcelona, enkel x-formad metallram med skinnklädda dynor; stolen MR50, Brno, 1929/30; vilstol 1931; stol MR70, Tugendhat i stålrör och med skinnklädsel, 1929/30. Har haft stor påverkan på senare formgivare, t ex Marcel Breuer, Poul Kjaerholm. Läs­tips: Mies van der Rohe : architecture and design---, Vitra design museum 1998; Sparke, Design : 1900-talets pionjärer, 1999; Padovan, Towards universality : Le Corbusier, Mies, and De Stijl, 2002.
_ _ _

På Youtube:

miesvanderroheClaire Zimmerman Mies Van Der Rohe : 1886 - 1969 2006

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: