De formade 1900-talet - design a - ö

Tysk-amerikansk arkitekt och designer, 1886-1969. En av de största och mest inflytelserika inom 1900-talets arkitektur och design. Ar­be­tade hos Peter Behrens 1908-11. Eget arki­tekt­­kontor i Berlin från 1911. Ritade sky­skrap­or och hus av glas och armerad betong. Rektor för Bauhaus 1930-33. Verksam i USA från 1937. Myntade begreppet ”less is more”, dvs att hitta det bästa i det enkla. Ritade i slut­et av 1920-talet numera klas­siska möbler i stålrör för Knoll, flera tillsammans med arki­tekten och designern Lily Reich: stolen MR20 och MR10 av cantilevertyp, dvs med rundat stål­rörs­stativ, 1927; den berömda stolen MR90, Barcelona, enkel x-formad metallram med skinnklädda dynor; stolen MR50, Brno, 1929/30; vilstol 1931; stol MR70, Tugendhat i stålrör och med skinnklädsel, 1929/30. Har haft stor påverkan på senare formgivare, t ex Marcel Breuer, Poul Kjaerholm. Läs­tips: Mies van der Rohe : architecture and design---, Vitra design museum 1998; Sparke, Design : 1900-talets pionjärer, 1999; Padovan, Towards universality : Le Corbusier, Mies, and De Stijl, 2002.
_ _ _

På Youtube:

miesvanderroheClaire Zimmerman Mies Van Der Rohe : 1886 - 1969 2006

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre