De formade 1900-talet - design a - ö

Inredningsarkitekt, möbelformgivare och pedagog, 1888-1972. Ritade en skrivstol 1916. Startade egen snickeriverkstad samma år. Ritade möbler för ar­bets­rum­men och Rådssalen i Stockholms stads­hus, invigt 1923, möbler för privatvåningen på Ulriksdals slott 1923, för Stockholms konserthus 1926 samt Svenska Tändsticksbolagets hu­vud­kontor 1926-­28. Gjorde exklusiva möbler med intar­sia. Grundade Firma Carl Malmsten 1933. In­spi­rera­des av både all­moge­­tradition och 1700-tals­klassicism. Reagerade mot funk­tio­nalis­men och formulerade sitt ideal om en organisk stil byggd på svensk natur och tradition. Ut­veck­lade under 1940- och 50-talen serie­till­verkade möbler och sam­ar­be­tade med de s k Nyckel­bröderna, ett antal hantverksinriktade möbelfabriker som tillverkade hans möbler. Grundade Olofskolan i Stockholm, Capellagården på Öland, Nyckel­vikskolan på Lidingö och Malm­­stens verk­stads­skola i Stockholm. Exem­pel på möbler: fåtöljerna Jättepaddan 1934, Advokaten 1936 och Samsas 1960. Stolarna, och möbelserier i förekommande fall, Lilla Åland 1940, Var­dags 1943, Herr­gården 1948, Talavid 1955 och Lilla Kina 1958. Skrev flitigt i Form, t ex om "Skol­slöjd­en" 1921-23 och om "Ögat och handen i upp­fost­rans tjänst" 1929. Lästips: National­mu­seum, utställningskatalog 1944:­102; Wen­ner­holm, Carl Malmsten hel och hållen, 1969; Rüster, Carl Malmstens möbler för svenska hem, 1978; Carl Malm­sten 100 år, Nationalmuseum, utställnings­katalog 1988; Wahlberg, Carl Malm­sten, 1988; Fiell, Scandinavian design, 2002; Form 1919, 1920, 1933, 1972:8, 1988:7; Kulturen 1980; Antik­&­Auktion 1988:6, 1997:10; ASF. Hemsida: www.malmsten.se

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre