De formade 1900-talet - design a - ö

Inredningsarkitekt, möbelformgivare och pedagog, 1888-1972. Ritade en skrivstol 1916. Startade egen snickeriverkstad samma år. Ritade möbler för ar­bets­rum­men och Rådssalen i Stockholms stads­hus, invigt 1923, möbler för privatvåningen på Ulriksdals slott 1923, för Stockholms konserthus 1926 samt Svenska Tändsticksbolagets hu­vud­kontor 1926-­28. Gjorde exklusiva möbler med intar­sia. Grundade Firma Carl Malmsten 1933. In­spi­rera­des av både all­moge­­tradition och 1700-tals­klassicism. Reagerade mot funk­tio­nalis­men och formulerade sitt ideal om en organisk stil byggd på svensk natur och tradition. Ut­veck­lade under 1940- och 50-talen serie­till­verkade möbler och sam­ar­be­tade med de s k Nyckel­bröderna, ett antal hantverksinriktade möbelfabriker som tillverkade hans möbler. Grundade Olofskolan i Stockholm, Capellagården på Öland, Nyckel­vikskolan på Lidingö och Malm­­stens verk­stads­skola i Stockholm. Exem­pel på möbler: fåtöljerna Jättepaddan 1934, Advokaten 1936 och Samsas 1960. Stolarna, och möbelserier i förekommande fall, Lilla Åland 1940, Var­dags 1943, Herr­gården 1948, Talavid 1955 och Lilla Kina 1958. Skrev flitigt i Form, t ex om "Skol­slöjd­en" 1921-23 och om "Ögat och handen i upp­fost­rans tjänst" 1929. Lästips: National­mu­seum, utställningskatalog 1944:­102; Wen­ner­holm, Carl Malmsten hel och hållen, 1969; Rüster, Carl Malmstens möbler för svenska hem, 1978; Carl Malm­sten 100 år, Nationalmuseum, utställnings­katalog 1988; Wahlberg, Carl Malm­sten, 1988; Fiell, Scandinavian design, 2002; Form 1919, 1920, 1933, 1972:8, 1988:7; Kulturen 1980; Antik­&­Auktion 1988:6, 1997:10; ASF. Hemsida: www.malmsten.se

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: